Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kasprzyk newx Polichno 97A 26-060 Chęciny (zwany dalej jako „newX”).
 2. Z newX można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy podany w pkt.1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 1. realizacji zamówień złożonych poprzez email, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, telefon,
 2. realizacji i wykonania umów zawartych z newX,
 3. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów newX, którym jest np.  marketing bezpośredni,
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 6. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
  w których będą mogli Państwo wziąć udział,
 7. prowadzenie analiz statystycznych, zestawień i raportów,
 8. weryfikacja wiarygodności płatniczej,
 9. w celach zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT,
 1. Odbiorcy Pani/Pana danych. Pozyskane od Państwa dane będą mogły być w ramach przetwarzania udostępniane innym podmiotom:
 1. uczestniczącym w realizacji świadczonych przez nas usług i sprzedawanych towarów,
 2. obsługujących nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne,
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 4. świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu:
  1. przez czas konieczny na dokonanie rozliczeń po jej zakończeniu, albo
  2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo
  3. przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia których konieczne jest dysponowania danymi,
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.